Został rozstrzygnięty konkurs międzyszkolny pt.:”Mój lapbook”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaworznie.  Uczennica klasy I a Amelia Mierzwa otrzymała wyróżnienie. Pracę wykonała pod kierunkiem swoich wychowawczyń p. Marty Dąbroś i p. Izabeli Żurawik.

Gratulujemy!

Pierwszy turniej piłkarski, uczeń klasy I a Szczepan Słota, ma już poza sobą… Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

 

Dla kogo wsparcie?

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

 

Kiedy złożyć wniosek?

 

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

 

Ważne!   Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

 

Wyprawka szkolna w liczbach

 

Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

 

Uproszczona procedura

 

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Szczegóły w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1061)

 

 

Informacje o rządowym programie „Dobry start” można znaleźć również na stronie MEN:

https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i-projekty/program-rzadowy-dobry-start.html

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się
z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Bardzo ciekawa publikacja dostępna jest pod adresem:

https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego wypoczynku. Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty
i kwalifikacji kadry. Poradnik można znaleźć na:

www.wypoczynek.men.gov.pl

W minioną sobotę na terenie naszego obiektu szkolnego rozpoczął się projekt pod nazwą Aktywna Dzielnica – cykl 26 pikników, festynów i koncertów w poszczególnych osiedlach, odbywających się w ramach programu Jaworzno Wspiera Rodziny.

W ramach przedsięwzięcia w Niedzielskach jaworznianie mieli okazję m.in. wysłuchania koncertów: Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna eM Band, Zespołu Śpiewaczego Jaworznianki czy grupy rockowej Master Man.

Jednakże największe wrażenie wśród publiczności zrobiły występy uczniów, a także pracowników naszej podstawówki.

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi (samozwańcza amatorska grupa artystyczna), wspomagani uczennicami, wystąpili w przygotowanym przez siebie przedstawieniu Wszyscy jesteśmy dziećmi. W premierowym występie pokazali, że zarówno dorośli jak i dzieci mają kilka wspólnych wad, których czasem się wstydzimy, do których dorośli zwykle nie lubią się przyznawać… Inspiracją do przedstawienia był nieodległy Dzień Dziecka i chęć pokazania, zwłaszcza dzieciom, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi!

Uczennice kl. 4b wystąpiły w układzie tanecznym. Zespół z klasy 3b „Fleciki” wystąpił z piosenką „Kraina rodzina”, a solistka tej grupy – Agatka Stokowska – laureatka wielu dziecięcych konkursów wokalnych zaprezentowała się w piosence „40 słów”.

Istotnym wydarzeniem – w sposób oryginalny upamiętniającym 100-lecie odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości – było zakopanie przy szkole Kapsuły Czasu, która otwarta zostanie za 30 lat. W kapsule zamknięto pamiątki uczniów oraz sympatyków podstawówki. Moment ten swoją obecnością uświetnili: I Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych Maria Materla oraz Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Miejskiej Ewa Zuber.

Już po raz trzeci pomysłodawcą i głównym realizatorem naszej części ogólnoszkolnego pikniku była Rada Rodziców, wspierana przez nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Na najmłodszych i ich rodziców czekało wiele atrakcji – warsztaty dla dzieci, zajęcia rekreacyjno-sportowe. Celem pikniku było promowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym oraz umacnianie więzi w społeczności lokalnej. Wszyscy, którzy zgłodnieli mogli skorzystać z gościnności plenerowej Swojskiej Chaty, zajrzeć do słodkich kawiarenek, czy też kupić frytki. Kwestowano także na doposażenie tworzonej pracowni do terapii integracji sensorycznej. Piknik dostarczył nam niesamowitych wrażeń i emocji.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowania imprezy i samą zabawę.