15 czerwca 2018r. w świetlicy szkolnej odbyła się prelekcja policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. Prelegent zwrócił uwagę na to, jak zachowywać się w czasie burzy w górach i na otwartej przestrzeni. Omówił także, w jaki sposób chronić się przed słońcem (kapelusze, kremy, okulary słoneczne z filtrem, parasole lub wypoczynek w cieniu w czasie największego nasłonecznienia) i jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk strzeżonych i z otwartych akwenów (nie skakać do wody o nieznanym dnie, kąpać się tylko w miejscach strzeżonych przez ratowników ubranych w czerwone kamizelki, przy fladze koloru białego, zaś przy czerwonym kolorze zakaz wejścia do wody).
Nie wolno oddalać się za daleko o brzegu i gdy nie czujemy dna, nie wypływać za boje, gdyż mogą nas porwać mocne prądy wodne, nie krzyczeć, gdyż nikt nie usłyszy wołania kogoś o pomoc.
Dorośli nie powinni spożywać alkoholu lub innych środków odurzających przebywając nad wodą lub kąpiąc się w niej sprawując opiekę nad dziećmi. Powinni umiejętnie korzystać ze sprzętu wodnego, zawsze ubierać kamizelki ochronne. Prowadzący przypomniał uczniom o numerach alarmowych i o zasadach bezpieczeństwa na drogach (poruszanie się po chodnikach, jezdniach bez poboczy, pasach, na hulajnogach, rolkach, po ścieżkach rowerowych używając odblasków, kasków i ochraniaczy. Na zakończenie spotkania prelegent życzył wszystkim uczestnikom zdrowych i bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do zajęć w nowym roku szkolnym.

 

Uczniowie klas III – VI w czasie prelekcji nt bezpiecznych wakacji
« 1 z 5 »

 

Został rozstrzygnięty konkurs międzyszkolny pt.:”Mój lapbook”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaworznie.  Uczennica klasy I a Amelia Mierzwa otrzymała wyróżnienie. Pracę wykonała pod kierunkiem swoich wychowawczyń p. Marty Dąbroś i p. Izabeli Żurawik.

Gratulujemy!

Pierwszy turniej piłkarski, uczeń klasy I a Szczepan Słota, ma już poza sobą… Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

 

Dla kogo wsparcie?

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

 

Kiedy złożyć wniosek?

 

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

 

Ważne!   Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

 

Wyprawka szkolna w liczbach

 

Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

 

Uproszczona procedura

 

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Szczegóły w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061)

(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1061)

 

 

Informacje o rządowym programie „Dobry start” można znaleźć również na stronie MEN:

https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i-projekty/program-rzadowy-dobry-start.html

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się
z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Bardzo ciekawa publikacja dostępna jest pod adresem:

https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego wypoczynku. Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty
i kwalifikacji kadry. Poradnik można znaleźć na:

www.wypoczynek.men.gov.pl