Jaworzno – ekologiczne miasto

16.02.2018 r. z inicjatywy wychowawczyń świetlicy odbyło się spotkanie klas V a i V b z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnej w Jaworznie. Prowadząca pani Kinga Nowak zaproponowała uczniom segregację różnego rodzaju odpadów do odpowiednich worków (żółtego, niebieskiego, zielonego i brązowego: zielony szkło, żółty – plastik, metal, tworzywa sztuczne, niebieski – papier, brązowy – odpady biodegradowalne – liście, trawa, gałęzie itp.). Poinformowała, że na odpady komunalne przeznacza się pojemniki koloru czarnego różnej pojemności, które wstawia się w osiedlach mieszkaniowych i posesjach prywatnych. Pojawiły się również stanowiska kontenerowe „pod zamknięciem”, w których również obowiązuje segregacja.Za odbiór odpadów komunalnych odpowiada w naszym mieście obecnie MIKI – firma. Gruz i inne niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe dostarczane są do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Lekarstwa muszą być oddawane do wyselekcjonowanych aptek na terenie miasta. Spotkanie zakończono rozdaniem uczniom drobnych upominków w postaci breloczków lub opasek odblaskowych oraz długopisów.

ddddddddd hhhhhhhhhhh ppppppppp ssssssssss ttttttttt tttttttttt xxxxxxxxxxx yyyyyyyyyy