Bezpieczna droga do szkoły

11.09.2018 r. na zaproszenie wychowawczyń świetlicy do naszej szkoły przybyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, pani Monika Śliwińska-profilaktyk wraz z dzielnicowym. Uczestnikami prelekcji byli uczniowie klas I i II.
Pogadankę rozpoczęto na temat sposobu pokonywania drogi do szkoły(pieszo, samochodem, autobusem miejskim). Omówiono zasady podróżowania samochodem osobowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce dla dziecka w foteliku oraz zapięcie pasów bezpieczeństwa. Zapoznano również z zasadami pokonywania drogi do szkoły pieszo (chodzimy chodnikiem, poboczem lub lewą stroną jezdni na wprost nadjeżdżających pojazdów, przechodzimy po pasach – przez tzw. „zebrę”).
Zwrócono uwagę, że w przypadku sygnalizacji świetlnej przechodzimy na zielonym świetle zdecydowanym krokiem. Dla lepszej widoczności należy nosić odblaski. Funkcjonariuszka policji wiele uwagi poświęciła zasadom bezpiecznego zachowania się w szkole.
Spotkanie zakończono rozdaniem planów lekcji z hasłem: „Życie jest zbyt cenne, aby pozostawić je na drogach!”.