Zajęcia biblioterapeutyczne w kl. II b

W październiku rozpoczęły się zajęcia biblioterapeutyczne w klasie 2B. Jest to cykl zajęć , które będą trwały do maja i skupione będą wokół tematu” Oczarowani książką”.