Ogólnopolski Tydzień Kariery

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia”, w ramach którego 19 października uczniowie klasy 8 a wzięli udział w konkursie technicznym „Młody Technik” organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Cel konkursu to: rozbudowanie zainteresowań uczniów, uświadamianie i podkreślanie roli kształcenia technicznego oraz przygotowanie do zawodu. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas wykonywania różnych zadań teoretycznych i praktycznych.