8 a na warsztatach w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Jaworznie

8 stycznia w CKZiU w Jaworznie w ramach doradztwa zawodowego odbyły się warsztaty dla uczniów klasy 8 z zakresu kształcenia w niektórych zawodach: technik automatyk, technik mechatronik, technik grafiki komputerowej, technik elektryk, technik informatyk, technik logistyk. Uczestnicy warsztatów pozyskali informacje na temat nauki w wyżej wymienionych zawodach. Zwiedzili pracownie, spróbowali swoich sił w wykonywaniu czynności charakterystycznych dla danego zawodu.