Dobra Szkoła

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi reformy oświaty, zamieszczamy informacje w postaci:

1. Zakładek umożliwiających przekierowanie zainteresowanych na:

a) stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej

b) stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach

2. Broszury informacyjnej – „Dobra Szkoła”

3. List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców