Zajęcia dodatkowe dla uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Rodzaj zajęć Kiedy się odbywają? Osoba prowadząca
1. Koło matematyczne Czwartek 8.00 – 8.45 kl. IV B

Poniedziałek 13.45 – 14.30 kl. IV A

Katarzyna Kałdos
2. Koło matematyczne dla klas V- VI Czwartek 13.45 – 14.30 Urszula Stryjniak
3. ZDW z matematyki dla klas V-VI Według potrzeb Urszula Stryjniak
4. Koło teatralno-taneczne kl. I A Wtorek 8.00 – 8.45 Bogusława Kasprzyk
5. Kawiarenka internetowa Wtorek 14.35 – 15.20 Agnieszka Kurzawa
6. Koło przyrodnicze dla klas IV-VI Zajęcia odbywają się nieregularnie, po umówieniu się nauczyciela z uczniami Jolanta Sobkiewicz
7. ZDW z języka polskiego dla kl. V A Piątek 12.50 – 13.35 Małgorzata Ciołczyk
8. Koło polonistyczne dla kl. IV A Środa 8.00 – 8.45 Małgorzata Ciołczyk
9. Koło teatralne kl. V B Wtorek 12.30 – 13.30 Danuta Bandyk
10. Koło historyczne kl. V A, V B Poniedziałek 13.45 – 14.30
Czwartek 13.45 – 14.30
Joanna Zawada-Gulik
11. Koło języka niemieckiego Wtorek 8.55 – 9.40 Joanna Musiał
12. Koło języka angielskiego kl. III C Piątek 12.50 – 13.35 Marlena Stasik
13. Koło języka angielskiego przygotowujące do konkursów Poniedziałek 7.10 – 7.55

Wtorek 7.10 – 7.55

Małgorzata Sroka
14. Koło szachowe Piątek 13.45 – 14.30 Hanna Sienko
15. Koło plastyczno-techniczne
w świetlicy
Poniedziałek 9.00 – 11.00 Renata Terka
16. Koło plastyczne dla klas IV-VI Piątek 8.00 – 8.45 Agnieszka Kurzawa
17. Koło plastyczne oraz
taneczno-wokalne dla kl. II C

ZDW i koło dla uzdolnionych

Czwartek lub Piątek po zajęciach

co 2 tygodnie na przemian

co 2 tygodnie na przemian

Anna Tarasek
18. Koło artystyczne Poniedziałek 11.50 – 12.35 Dorota Ślęczka
19. Koło plastyczno-techniczne
w świetlicy kl. III B, III C
Środa 9.00 – 11.00 Dorota Lubczyńska
20. Koło muzyczne dla klas III B, III C Poniedziałek 14.35 – 15.20 Barbara Sroka
21. Piłka siatkowa dla klas IV-VI Wtorek 13.35 – 15.05

Piątek 7.10 – 8.00

Przemysław Wirski
22. Zajęcia sportowe – piłka nożna Środa 13.30 – 15.20 Grzegorz Szwed
23. Koło turystyczno-krajoznawcze PTTK (od marca 2017) Sobota Małgorzata Kołodziejczyk
24. Koło „Omnibus” dla kl. II A Wtorek 7.15 – 8.00 Beata Hartman
25. ZDW dla kl. III A Czwartek 10.45 – 11.30 Anna Schodnik
26. Wyspy talentów dla kl. III A Czwartek 7.00 – 8.00

Czwartek 7.00 – 8.00 (raz w miesiącu)

Anna Gajos

Anna Witkowska

27. ZDW dla kl. II A Poniedziałek 7.15 – 8.00 Beata Hartman
28. Sowa Mądra Głowa – ZDW kl. VI A Wtorek 13.30 – 14.30

Piątek 8.45 – 9.30

Katarzyna Korlacka
29. Koło języka niemieckiego
w świetlicy
Wtorek 9.30 – 11.30 Marzena Rokowska
30. Koło teatralno-taneczne kl. I A Wtorek 8.00 – 8.45 Joanna Tyrak
31. ZDW z języka polskiego dla kl. III B Wtorek 14.35 – 15.20 Renata Fidytek
32. ZDW z matematyki dla kl. III B Piątek 14.35 – 15.20 Renata Fidytek
33. ZDW dla kl. II B Wtorek 12.50 – 13.35 Dorota Ślęczka
34. „Wolni w świecie uzależnień – używkom mówimy – Nie!” Wtorek 13.35 – 14.30 Kalina Melsztyńska-Mróz
35. „Ortografia na wesoło” Środa 8.55 – 9.40 Joanna Wosik
36. Dodatkowa terapia EEG Biofeedback Czwartek 8.55 Joanna Wosik
37. ZDW dla kl. II B Piątek 11.50 – 12.35 Beata Tadeusz
38. Zajęcia dot. bezpieczeństwa w kl. I-III

Dodatkowe zajęcia EEG Biofeedback

Termin do uzgodnienia z nauczycielem

Wtorek 13.45 – 14.30

Czwartek 12.50 – 13.35

Magdalena Lower
39. ZDW kl. II B Wtorek 11.50 – 12.35 Małgorzata

Kołodziejczyk

40. ZDW kl. II B Wtorek Czwartek

7.30 – 8.00

Anna Witkowska
41. Diagnoza logopedyczna Na prośbę nauczyciela lub rodzica Magdalena Baran