Świetlica / stołówka

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 7.00 – 16.00. Mogą do niej uczęszczać dzieci z klas I – VII. Liczba uczniów zapisanych do świetlicy w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 110.
W stołówce szkolnej z obiadów korzysta aktualnie 91 uczniów. Koszt posiłku: 4 zł

Obowiązują dwie przerwy obiadowe:

  • I od 11.30 do 11.50
  • II od 12.35 do 12.50

Uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej pod opieką wychowawczyń świetlicy. Głównym celem zajęć świetlicowych jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej zaspokajającej bieżące potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności poprzez:

  • udzielanie pomocy w odrabianiu lekcji i w nauce
  • prowadzenie zajęć sprzyjających rekreacji i rozwoju fizycznemu
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów
  • zajęcia w ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.