EEG BIOFEEDBACK

Metodę EEG BIOFEEDBACK wymyślił w latach 60 – tych na zlecenie Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA, prof. Barry Stermann. Służyła ona do szkoleń astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu musieli bezbłędnie wykonywać różne czynności.
Rolę EEG BIOFEEDBACK doceniła w roku 2005 Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, rekomendując tę metodę jako skuteczną w ADHD, padaczce, zaburzeniach procesu uczenia się, uzależnieniach, zaburzeniach rozwoju mowy, zaburzeniach zachowania, szczególnie agresji, lęku i natręctwach.
Metoda ta jest rozwijana w szkołach, ponieważ umożliwia pokazanie nauczycielowi i dzieciom współzależności myśli, zachowań i reakcji cielesnych, a także nauczenie się dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne.
Biofeedback jest zatem techniką świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjologicznych i psychicznych – zależnie od celu terapii. Za pomocą odpowiedniej liczby treningów można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać czynność mózgu.
Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych, które można wytrenować, są określone na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku, stanu świadomości i rodzaju wysiłku psychicznego trenowanego.
ZASTOSOWANIE
Według piśmiennictwa metoda EEG Biofeedback znajduje zastosowanie w następujących przypadkach.
Zaburzenia neurologiczne:
– mózgowe porażenie dziecięce
– padaczka
– urazy mózgu
– stany po udarze mózgu
– migrena i inne bóle głowy
Zaburzenia psychiatryczne:
– anoreksja, bulimia
– depresja
– nerwice
– zespół obsesyjno – kompulsyjny
– pobudzenie psychoruchowe
– schizofrenia, psychozy
– uzależnienia, min.: alkoholowe
Zaburzenia psychologiczne:
– ADHD
– autyzm
– dysleksja, dysgrafia
– zaburzenia snu
– zaburzenia koncentracji uwagi
– zaburzenia pamięci
Osoby zdrowe:
– poprawa pamięci
– poprawa koncentracji uwagi
– zmniejszenie napięcia emocjonalnego
– zwiększenie odporności na stres
– panowanie nad emocjami
– poprawa samooceny.

20141209_115706_resize

Dodaj komentarz