Dyrektorzy szkoły

Zbigniew Bluj 2014 – obecnie
Rytter Lidia 1999 – 2014
Włodarczyk Elżbieta 1993 – 1999
Franczyk Danuta 1991 – 1993
Szczepańska Danuta 1973 – 1991
Czubek Alfred 1961 – 1973