Zadania opiekuńczo-wychowawcze

PROFILAKTYKA W NASZEJ SZKOLE
Nasza szkoła jest „Szkołą bez przemocy”. Co roku w czerwcu obchodzimy uroczyście propagowanie pozytywnych zachowań, pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Uczniowie tworzą tematyczne gazetki, wymyślają hasła, wykonują napisy na boisku, wypuszczają czerwone balony i ubierają się w kolorze czerwonym – symbolizującym solidarność z myślą tego święta. Nie chcemy agresywnych zachowań, pomagamy młodszym i uczniom ze specjalnymi potrzebami.
W kampanii „Warto być dobrym” uczniowie zapisywali w specjalnych zeszytach swoje dobre uczynki, które następnie były potwierdzane przez dorosłych. Spośród wielu uczniów wyłoniono uczennicę klasy VIb Aleksandrę Rejdych . Nagrodą był rower górski.
Od wielu lat bierzemy udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i rozpropagowujemy tę intencję w naszym otoczeniu. Rozdajemy ulotki, tak aby w okolicznych sklepach nie sprzedawano nieletnim alkoholu, tytoniu oraz innych substancji, propagujemy zdrowy styl życia. Wyrabiamy nawyk nie poddawania się presji otoczenia i umiejętność odmawiania. Dzięki tym działaniom pokazujemy dobry wzorzec postępowania i podejmowania świadomych decyzji.

PROJEKT „Uwaga sposób na sukces”

To drugi projekt innowacyjny w edukacji wczesnoszkolnej. Obejmuje on klasę integracyjną IIIa. Prowadzą go Joanna Tyrak i Magdalena Lower. W ramach projektu klasa otrzymała darmowe podręczniki na 3 lata nauki oraz wyposażenie sali w postaci nowych mebli, laptopa i rzutnika. Projekt zawiera zajęcia z logorytmiki, terapeutyczne: bio feadback i tomatis. Bierze w nich udział cała klasa. Informacje można znaleźć na stronie: www. ydp..com.pl / uwaga