Grono Pedagogiczne

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI

mgr Danuta Bandyk j. polski, oligofrenopedagogika, Metoda Tomatisa
mgr Magdalena Baran j. polski, logopedia, neurologopedia
mgr Małgorzata Ciołczyk j. polski, oligofrenopedagogika, bibliotekarz
mgr Anna Schodnik j. polski, logopeda, tyflopedagog, edukacja wczesnoszkolna
lic. Katarzyna Kałdos matematyka, surdopedagog, technika
mgr Urszula Stryjniak matematyka, oligofrenopedagog
mgr inż. Jolanta Nowak przyroda, tyflopedagog, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Jolanta Sobkiewicz przyroda, diagnosta-terapeuta, geografia, wychowanie przedszkolne
mgr Marlena Stasik język angielski
lic. Małgorzata Sroka język angielski
mgr Joanna Musiał język niemiecki, oligofrenopedagog, informatyka
mgr Agnieszka Kurzawa plastyka, informatyka
mgr Magdalena Lower terapeuta, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, biofeedback
mgr Barbara Sroka muzyka, bibliotekarz, edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Lubczyńska edukacja wczesnoszkolna, pedagog
mgr Anna Tarasek edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
mgr Anna Gajos edukacja wczesnoszkolna, logopeda, oligofrenopedagog
mgr Przemysław Wirski wychowanie fizyczne, rehabilitant
mgr Grzegorz Szwed wychowanie fizyczne
mgr Ewa Dziura wychowanie fizyczne, pedagog
mgr  Marta Dąbroś edukacja wczesnoszkolna, informatyka
mgr Renata Fidytek edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
mgr Beata Hartman edukacja wczesnoszkolna
mgr Bogusława Kasprzyk edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
mgr Izabela Żurawik edukacja wczesnoszkolna, terapeuta, oligofrenopedagog
mgr Elżbieta Smoliło plastyka, oligofrenopedagog
mgr Dorota Ślęczka edukacja wczesnoszkolna, pedagog
Renata Terka wychowanie przedszkolne
mgr Joanna Tyrak edukacja wczesnoszkolna, socjoterapeuta, logorytmika, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, resocjalizacja, terapia pedagogiczna
mgr Joanna Zawada – Gulik historia, oligofrenopedagog
mgr Małgorzata Kołodziejczyk religia
mgr Joanna Wosik terapeuta, logopeda, biofeedback
mgr Katarzyna Korlacka pedagog specjalny, Metoda Tomatisa
mgr Kalina Melsztyńska – Mróz pedagog, edukacja wczesnoszkolna, logopeda