Koło turystyczne

Koło turystyczne działa w szkole już od wielu lat. Od 2003 roku opiekunem koła turystycznego jest pani Ewa Dziura. Koło ściśle współpracuje z Jaworznickim oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (PTTK).

Do koła należą przede wszystkim dzieci z klas 4 – 6, ale pojawiają się także ochotnicy z klas młodszych.

W ramach koła turystycznego dzieci uczestniczą w poznawaniu pięknych obszarów Jaworzna, ale również urokliwych terenów Śląska i Małopolski. Preferowana jest turystyka piesza, ale mile widziane są również inne formy turystyki, jak np. rowerowa itp.