Koło historyczne

Opiekunem koła historycznego jest pani Joanna Zawada-Gulik. Uczestniczą w nim uczniowie z kl. IV-VI. Tematykę spotkań opracowują uczniowie wraz z opiekunem. Spotkania w kole rozszerzają wiadomości uzyskane na lekcjach oraz rozwijają zainteresowania uczniów.

Koło współpracuje z Muzeum Miasta Jaworzna organizując wycieczki pt.”Poznajemy nasze miasto”. W ramach spotkań koła uczniowie przygotowują się także do różnych konkursów przedmiotowych.