Koło przyrodnicze

Koło przyrodnicze prowadzi pani Jolanta Sobkiewicz. Na zajęcia koła uczęszczają uczniowie zainteresowani problemami szeroko pojętej przyrody. Zajmują się oni poznawaniem i rozróżnianiem poszczególnych części przyrody ożywionej jak i części nieożywionej. Prowadzący pomaga w dostrzeganiu zjawisk oraz procesów do jakich dochodzi dookoła człowieka i pomaga uczniom je opisać.

Przyroda (za encyklopedią) – świat organizmów wraz z ich środowiskiem życia. Na przyrodę składają się obiekty, procesy, zjawiska przyrodnicze, które człowiek bada, opisuje, zmienia poprzez użytkowanie. Jako składnik przyrody można wydzielić jej elementy ożywione (np. rośliny, zwierzęta i nieożywione (np. atmosfera, gleby, wody, jeziora, rzeki), jak również zachodzące w niej zjawiska i procesy (np. sukcesja). Składa się z biocenozy(przyroda ożywiona) i biotopu (przyroda nieożywiona).