Uczniowie

Nasi uczniowie wielokrotnie odnosili sukcesy w konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach.

Osiągnięcia uczniów         Konkursy szkolne