Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie

Psycholog szkolny

 
 
 

Psycholog szkolny

Co robi psycholog w szkole?

Odpowiedź jest prosta – zajmuje się różnymi sprawami uczniów.
 
 
 

Pomoc psychologa skierowana jest do uczniów, którzy mogą przyjść z każdą sprawą, nie tylko trudną, ale również z sytuacją radosną. Pomoc u psychologa uzyska także zaniepokojony rodzic, wychowawca oraz nauczyciel.

 

Psycholog prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne.

Działania te pozwalają na rozwiązanie sytuacji problemowej dziecka, przy współpracy jego najbliższego otoczenia tj. rodziny, pedagoga, wychowawców, nauczycieli, ale również rówieśników.

Uczeń nie jest opustoszałą wyspą, zatem to, czego doświadcza, nigdy nie jest zależne tylko od niego.

Celem działań jest trafne rozpoznanie problemu, udzielenie wsparcia oraz wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych w celu poprawy dobrostanu dziecka.

Stosowane są oddziaływania terapeutyczne, dzięki którym dziecko jest w stanie osiągnąć optymalny poziom funkcjonowania. Obejmują one szeroki proces oddziaływań psychologicznych dotyczących:

– sfery emocjonalnej dziecka,

– negatywnego postrzegania siebie,

– problemów rodzinnych,

– problemów rówieśniczych, mediacji,

– trudności adaptacyjnych,

– zachowań antyspołecznych,

– zachowaniach autodestrukcyjnych,

– sytuacji kryzysowych.

Wszystko to odbywa się przy pomocy rozmowy wspierającej, wychowawczej, spotkań, których celem jest wyciszenie się ucznia, przeprowadzania interwencji na terenie szkoły, oraz prowadzeniu mediacji rówieśniczych.

Ponadto:

Psycholog prowadzi warsztaty psychoprofilaktyczne, prewencyjne oraz warsztaty problemowe.

Rodzice uczniów mogą skorzystać z porady i konsultacji psychologicznej w sprawach dotyczących ich dzieci. Warto wcześniej ustalić termin konsultacji z psychologiem, by ten mógł w pełni skierować na Państwa swoją uwagę.  

Pomoc prowadzona jest przez Roksanę Walkiewicz – psychologa i mediatora rodzinnego.

Tel. 733 768 842

Wtorek: 11:00 – 16:00

Środa: 8:00 – 13:00