13.11.2018 r. w naszej świetlicy szkolnej odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem gościliśmy przedstawicielkę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jaworznie panią Gabrielę Wróbel w ramach cyklu „Świat czterech łap”. W spotkaniu uczestniczyli klas VII i VIII. Na wstępie prelegentka omówiła zasady postępowania w wypadku napotkania błąkających się psów: powiadomienie policji, straży miejskiej.

W przypadku poszukiwania swojego zagubionego psa również powiadamiamy odpowiednie służby. Psy czipowane są ewidencjonowane w systemie komputerowym w gabinetach weterynaryjnych. Odnalezienie psa jest płatne, bo kwalifikowane jest jako niedopilnowanie. O zwierzętach dzikich, błąkających się w pobliżu domostw należy bezwzględnie zawiadomić powyższe instytucje oraz służbę leśną.

Pani Wróbel zwróciła uwagę, że TOZ obecnie skupia się szczególnie   na bezdomnych kotach. Towarzystwu odebrano fundusze na opiekę nad bezdomnymi kotami. Zajmuje się tym Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego (szczepienia, sterylizacja itp.).

Towarzystwo zapewnia dożywianie i schronienie bezdomnym zwierzętom bazując jedynie na wspomaganiu tych działań dzięki ofiarności ludności. Pani prosiła i wskazywała formy i możliwości pomocy samodzielnej napotkanym, błąkającym się kotom.

„Zwierzę nie jest rzeczą” – to hasło, które uświadamia ludziom zasady postępowania w wypadku zdecydowania się lub posiadania już własnego zwierzęcia. Odpowiedzialność za zwierzę jest bezwzględnie konieczna.

W rozmowie kierowanej uczniowie wypowiadali się, jak rozumieją to hasło oraz stwierdzenie, że zwierzętom należy okazywać szacunek. Przedstawicielka TOZ zaznaczyła, że znęcanie się nad zwierzętami to nie tylko bicie lub pozbawienie życia. To również straszenie, szczucie, głodzenie, wiązanie na łańcuchu. Akcje: „Zerwijmy łańcuchy”, „Pies jest Twoim przyjacielem, nie traktuj go jak więźnia!” są ogłaszane i realizowane w ramach działalności TOZ-u. Należy pamiętać, że długość łańcucha powinna wynosić minimum 3 m. Przebywanie na uwięzi maksymalnie do 12 godzin. Najlepszym wyjściem jest kojec i ocieplana buda.

Uczniowie chętnie zadawali pytania. Pytano o wolontariat, jakie należy spełnić warunki (ukończone 16 lat i zgoda rodziców). Uświadomiono uczniom, że jest to ciężka praca. Wizytę zakończono rozdaniem organizatorom plakatów związanych z przeprowadzanymi akcjami charytatywnymi na rzecz zwierząt np.: „Twój pies jest Twoim wiernym przyjacielem. Nie traktuj go jak więźnia!”, „Zerwijmy łańcuchy” itp. Mamy nadzieję, że spotkanie to poruszyło wiele serc, a jego podsumowaniem będzie właściwa postawa uczniów wobec zwierząt, być może odpowiedzialna adopcja i bogata (jak zawsze) zbiórka karmy.

09.11.2018 r. na zaproszenie wychowawczyń świetlicy i pani A. Kurzawy złożyła nam wizytę pani Genowefa Frąs – jaworznicka artystka ludowa. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: V b, VI a i VIII a.

Swoją prelekcję pani Frąs rozpoczęła od zwrócenia uwagi na historyczne zapisy dotyczące Niedzielisk: kapliczka – miejsce obecnego kościoła, huta bieli cynkowej – obecnie Klub „Relax”. Podkreśliła także, że kultura ludowa Jaworzna to kultura podkrakowskich wsi. Jaworzno jest zlepkiem siedmiu wsi. Ludzie z Niedzielisk nazywani byli przez mieszkańców Jaworzna „bosokami” ze względu na biedne życie.

600 lat kultury ludowej to kultura rolnicza. Jaworznianie to tzw. „krakowianie zachodni” oddaleni znacznie od Krakowa, jako wielkiego miasta, a więc bardzo biedni. Prelegentka omówiła także strój ludowy jaworznian – elementy gorsetu i żupana. Zaznaczyła, że mogli sobie na niego pozwolić tylko najbogatsi mieszkańcy. Zaprezentowała haftowane wzory krakowiaków zachodnich oraz wyhaftowany przez siebie gorset. Kopiuje ona oryginalne wzory krakowian zachodnich.

Wspominając rocznicę 100-lecia Niepodległości Polski, pokazała uczniom fotografie swojego dziadka, który był wcielony do ułanów jazłowieckich. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Pani G. Frąs wyjaśniła również genezę nazwy i herbu Jaworzna, a także nazw poszczególnych dzielnic.

Uczniowie dowiedzieli się także, że na terenie naszych ziem wydobywano galenę, którą wykorzystywano do produkcji zbroi, broni, dzwonów i rozprowadzano po całym kraju. Spotkanie urozmaicone zostało pokazem slajdów przedstawiających motywy ludowe w haftach na poduszkach, obrusach, pościeli. Najczęściej były to kwiaty i motywy roślinne charakterystyczne dla naszego regionu geograficzno-przyrodniczego. Motywy te malowano także na dzbankach, makietkach, obrazach.

Na zakończenie wizyty pani G. Frąs wręczyła organizatorkom spotkania malowane własnoręcznie deseczki z motywami ludowymi. Uczniowie mieli również okazję do zrobienia sobie zdjęć z zaproszonym gościem. W przyszłym roku ponownie złoży nam wizytę nasza jaworznicka artystka, bo była to dla dzieci niezwykle ciekawa lekcja z zakresu kultury ludowej.

Uczniowie klasy 2B uczestniczyli we wspaniałej lekcji bibliotecznej przygotowanej specjalnie dla nich przez Panią Basię. Pani w sposób niezwykle przystępny opowiedziała  o znaczeniu czytania w życiu dziecka zachęcając w ten sposób do częstego odwiedzania biblioteki. Dziękujemy Pani Basi to była dla nas niezwykła przyjemność.

 

14 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cudownym koncercie muzycznym. Wydarzenie to przybliżyło dzieciom wiedzę na temat instrumentów muzycznych, a także dało okazję do wysłuchania znanych i nieznanych fragmentów muzyki klasycznej.