Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

Artykuły

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

18 stycznia 2023

Drodzy Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!

 

Informujemy, że od 23 stycznia 2023 r. (od godz. 8:00) do 6 lutego 2023 r. (do godz. 15:00)
odbędzie się elektroniczny nabór dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie.

 

Granice obwodu naszej szkoły: ul. Cegielniana, ul. Chropaczówka – numery parzyste do nr 32A, numery nieparzyste do nr 29, ul. Doły, ul. Grunwaldzka – numery parzyste od nr 206 do numeru ostatniego, ul. Ignacego Mościckiego, ul. Kamila Wachlowskiego, ul. Marcina Kasprzaka, ul. Mylna,
ul. Piaszczysta, ul. Szczakowska, ul. Upadowa nr 56 i nr 60, ul. Ustronie, ul. Wiejska, ul. Żabia

 

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie przez stronę:  www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

Wdrukowane zgłoszenia wraz z podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych należy złożyć jak najszybciej w sekretariacie szkoły przy ulicy ul. Marcina Kasprzaka 6 w godz. 8.00 - 16.00.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, a dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Nabór dzieci spoza obwodu rozpocznie się 7 lutego 2023 r i potrwa do 13 lutego 2023 r.

Ilość wolnych miejsc będzie znana po zakończeniu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor SP 3 w Jaworznie

Zbigniew Bluj

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr ED.0050.3.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024 (Zarządzenie – rekrutacja do podstawówek)

Uchwała Nr XLIX/644/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzno, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno (Uchwała – sieć szkół – obwody)

Uchwała Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna (Uchwała – kryteria rekrutacji do szkoły)

 

Zarządzenie - rekrutacja do podstawówek

Uchwała - sieć szkół - obwody

Uchwała - kryteria rekrutacji do szkoły

 

XIII edycja konkursu „Projektanci edukacji”

16 stycznia 2023

XIII edycja konkursu „Projektanci edukacji” okazała się dla nas szczęśliwa. Spośród 502 nadesłanych pomysłów na projekty edukacyjne wyłoniono 30 zwycięskich w tym nasz „Myśl globalnie, działaj lokalnie – pustynie porostowe”. Jednocześnie nasza placówka zostaje wpisana na Mapę Dobrze ZaPROJEKTowanej Edukacji, co może być impulsem do działania i inspiracją dla pozostałych uczniów. Udział w Projektantach edukacji świadczy przecież o kreatywności, twórczej odwadze i gotowości do poszukiwania nowych edukacyjnych ścieżek… a to cechy, które łatwo się rozprzestrzeniają!

 

XII Ogólnopolska Noc Biologów 2023

15 stycznia 2023
Zgłębialiśmy tajemnice wody. XII Ogólnopolska Noc Biologów 2023 w Katowicach. „Woda - źródło życia - teraźniejszość i przyszłość”
 
#SP3Jaworzno#SP12Jaworzno#KMO#
 
Czytaj więcej o: XII Ogólnopolska Noc Biologów 2023