Nabór do pierwszej klasy w roku szkolnym 2018/2019

1 marca od godziny 8:00 na stronie:

www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

rozpoczyna się elektroniczny nabór do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice powinni do 16 marca do godz. 15:00 wprowadzić zgłoszenia dzieci
z obwodu lub wprowadzić wnioski – dotyczy dzieci spoza naszego obwodu.

REKRUTACJA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie stanowią ulice: Cegielniana, Chropaczówka – numery parzyste do nr 32, numery nieparzyste do nr 29, Doły, Grunwaldzka – numery parzyste od nr 206 do numeru ostatniego, Marcina Kasprzaka, Ignacego Mościckiego, Mylna, Piaszczysta, Szczakowska, Upadowa Nr 60, Ustronie, Wiejska, Żabia, Kamila Wachlowskiego (osiedle SFERA).

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

UWAGA!!!

Wypełnione elektronicznie oraz wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców dokumenty (zgłoszenie lub wniosek) należy złożyć
w sekretariacie szkoły w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna – harmonogram.

2. Uchwała Rady Miejskiej – kryteria