Układ Słoneczny

Jak co roku, w październiku, nauczycielka przyrody Pani Jolanta Sobkiewicz organizuje dla uczniów klas 6 konkurs na wykonanie dowolną techniką makiety Układu Słonecznego. Analogiczny konkurs odbył się w bieżącym roku szkolnym. Uczniowie wykonali wspaniałe makiety, które wyeksponowane zostały na korytarzu dolnym. Wszystkie prace wymagały dużego zaangażowania i ogromnego wkładu pracy, wszystkie zatem zostały nagrodzone. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczone zostały na uroczystym apelu szkolnym. Uczestnikom konkursu gratulujemy.