Historia

Rok Wydarzenie
2012/2011 Termomodernizacja szkoły i otwarcie nowej, wielostanowiskowej pracowni komputerowej opartej o system Linux.
Certyfikat „Przyjazna Szkoła”
2010/2011 Szkoła otrzymuje Certyfikat „Szkoła Czystych Rąk”
2010/2011 Jubileusz Szkoły 1961 – 2011, podejmujemy wielu znakomitych Gości
(50– lecie w naszym budynku i 120– lecie nauczania w Niedzieliskach)
Szkoła otrzymuje certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”
2009/2010 Szkoła otrzymuje certyfikat „Szkoła bez przemocy” oraz Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację Programu Edukacyjno – Terapeutycznego „Ortograffiti”
2008/2009 Uzyskanie certyfikatu „Oxford w naszej szkole”
2006/2007 Szkoła otrzymuje certyfikat „Szkoła przyjazna dla sportu”.
2004/2005 Otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej.
2003/2004 Szkoła otrzymuje certyfikat „Szkoła z klasą”.
Szkoła jest gospodarzem konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii” dla klas drugich.
2001/2002 Szkoła traci klasą usportowioną o profilu: piłka siatkowa.
2000/2001 Szkoła zostaje organizatorem corocznego konkursu mitologicznego.
1995/1996 Otwarcie po remoncie sali gimnastycznej.
1994/1995 Powstanie klasy usportowionej o profilu: piłka siatkowa.
1991/1992 Uroczyste obchody 30-lecia nowej lokacji Szkoły.
1982/1983 Uroczyste obchody roku Kochanowskiego w 400-rocznicę śmierci poety. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z podobizną poety.
1971 Uroczyste nadanie Szkole imienia Jana Kochanowskiego.
1961 Otwarcie nowego budynku Szkoły (dzisiejsze miejsce) wraz z boiskiem i salą gimnastyczną.
1945 Szkoła otrzymuje numer trzeci w Jaworznie (Oznacza to, że jest trzecią chronologicznie uruchomioną na terenie dawnej wsi Jaworzno).
1939 – 1945 Szkoła działa podczas okupacji z ograniczonym programem nauczania i wymiarem godzin.
1938 Podjęcie inicjatywy rozbudowy Szkoły.
1925 Szkoła przyjmuje imię Jana Kochanowskiego.
1910 Szkoła zaczyna realizować plan szkoły cztero-klasowej.
1900 Szkoła uzyskuje statut dwu-klasowej.

1894

Oficjalnie, pierwsza odnotowana wzmianka o szkolnictwie w Niedzieliskach. Pierwszymi nauczycielami byli Stanisław Georgowich z żoną Antoniną.