Koło muzyczne

Koło muzyczno – wokalne zrzesza zainteresowane w tym kierunku dzieci uczęszczające do naszej szkoły. Jest to koło zajmujące się zarówno rozwojem instrumentalnym, jak i wokalnym uczestniczących w nim uczniów. Opiekunem koła jest pani Barbara Sroka.

Uczniowie prezentują zdobyte umiejętności na warsztatach muzyczno – wokalnych między innymi na apelach szkolnych, a także na imprezach, gdzie reprezentują szkołę poza jej murami.