Jesteś tutaj: Start / Dla rodzica / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Już 24 stycznia 2024 r. rusza NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Drodzy Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!

 

Informujemy, że od 24 stycznia 2024 r. (od godz. 8:00) do 12 lutego 2024 r. (do godz. 15:00)
odbędzie się elektroniczny nabór dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie.

 

Granice obwodu naszej szkoły: ul. Cegielniana, ul. Chropaczówka – numery parzyste do nr 32A, numery nieparzyste do nr 29, ul. Doły, ul. Grunwaldzka – numery parzyste od nr 206 do numeru ostatniego, ul. Ignacego Mościckiego, ul. Kamila Wachlowskiego, ul. Marcina Kasprzaka, ul. Mylna,
ul. Piaszczysta, ul. Szczakowska, ul. Upadowa nr 56 i nr 60, ul. Ustronie, ul. Wiejska, ul. Żabia

 

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie przez stronę:  www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

Wdrukowane zgłoszenia wraz z podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych należy złożyć jak najszybciej w sekretariacie szkoły przy ulicy ul. Marcina Kasprzaka 6 w godz. 8.00 - 16.00.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, a dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

W informacji „Nabór do klas pierwszych rusza 24 stycznia 2024 r.”, zamieszczonej na stronie miejskiej (www.jaworzno.pl) możemy również przeczytać:

„Z kolei od 13 lutego 2024 r. od godz. 8:00 będzie możliwość logowania się do systemu elektronicznego dla rodziców celem rejestracji na wolne miejsca kandydatów spoza obwodu. Kandydatów spoza obwodu można zgłaszać do klas I równocześnie do 3 wybranych szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, mogą zgłosić się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, gdzie dyrektor szkoły udzieli  szczegółowych informacji.

Na stronie naboru – http://jaworzno.podstawowe.vnabor.pl zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżące komunikaty związane z rekrutacją.


Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru szkół. W razie pytań lub wątpliwości prosimy
o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji – tel. 32 618 19 70 lub 32 618 19 72.


Dla rodziców dzieci 6-letnich, które od 1 września 2024 r. rozpoczną naukę w klasach I szkół podstawowych i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w dniu 23 stycznia 2024 r. odbędzie się spotkanie dotyczące postępowania w procesie naboru do klas I szkół podstawowych
z udziałem: Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami, Naczelnika Wydziału Edukacji, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II. Spotkanie odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 o godzinie 17.00.”

 

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor SP 3 w Jaworznie

Zbigniew Bluj

Załączniki:

Zarządzenie Nr ED.0050.504.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie - rekrutacja do podstawówek

Uchwała Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

 Uchwala - kryteria rekrutacji do szkół

Uchwała - sieć szkół - obwody