Świetlica / stołówka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 7.00 – 16.00. Mogą do niej uczęszczać dzieci z klas I – VIII. W roku szkolnym 2023/2024 do świetlicy zapisano 151 uczniów.
W stołówce szkolnej z obiadów korzysta aktualnie 122 uczniów.
Koszt posiłku: 5 zł

Obowiązują dwie przerwy obiadowe:

  • I od 11.30 do 11.50
  • II od 12.35 do 12.50

Uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej pod opieką wychowawczyń świetlicy.

Głównym celem zajęć świetlicowych jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej zaspakajającej bieżące potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów – w szczególności poprzez:

  • udzielanie pomocy w odrabianiu lekcji i w nauce;
  • prowadzenie zajęć sprzyjających rekreacji i rozwojowi fizycznemu, w tym na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów;
  • zajęcia w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.